• banner-2
  • 10355533_743431792420104_1476703000481029895_o
Perhubungan

Menghubungkan mahasiswa yang sama-sama mahu berbakti kepada Islam.

Terkini

Menggerakkan dakwah kontemporari sesuai dengan peredaran zaman.

Keamanan

Menyokong perubahan secara positif dan menentang keganasan.

Terbuka

Mengamalkan polisi keterbukaan dan bersedia berbincang dengan mana-mana pihak.